Kehittyminen vaatii työtä
Muutos vaatii aloittamista
Kuinka voimme auttaa?

Mikä on tavoitteesi?
Millainen on strategiasi?
Kehittyä ja tehdä tulosta?

Suuntaa varten tarvitaan strategia. Strategia pitää valmistella, tehdä ja jalkauttaa.
Strategiaa varten tarvitaan tietoa markkinoista.
Strategia ei ole 100-sivuinen opus, joka hautautuu mappihyllyyn. Vaan apuväline, jolla ohjataan yritystä oikeaan suuntaan.

Mitä tarvitaan?

  • Markkina- ja toimintaympäristön tiedon hakua ja analysointia
  • Kilpailija-, asiakas-, ja kumppanikartoituksia
  • Tulevaisuusskenaariot
  • Uuden liiketoiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen
  • Strategiaprosessin läpivienti
  • Liiketoimintastrategian laatiminen
  • Vienti- tai kansainvälisyysstrategia laatiminen
  • Uudelle markkinalle meneminen ja sen suunnittelu
  • Liiketoimintasuunnitelmat
  • Strategian ja liiketoimintasuunnitelman jalkauttamisessa auttaminen
  • Jälleenmyyjien tai kumppaneiden valinta ja arviointi
  • Rahoituksien miettiminen ja hakeminen
  • Viennin rahoitus tai kasvun rahoitus
  • Kaikki tämä voidaan tehdä hands-on – kädet savessa!

Sparraan ja teen strategian yhdessä yrittäjän tai yrityksen johdon ja hallituksen kanssa.

Teen töitä yrityksesi kanssa kädet savessa tarjoten lisäkädet työhön kuin työhön yrityksen kehittämisen, strategian, myynnin, markkinoinnin ja kansainvälisen kaupan tarpeissa.

Palvelumme

SaleXport

Myynnin kasvu

Analysoidaan, Segmentoidaan ja kohdistetaan myyntitoimenpiteet sinne minne ne kannattavat!

Lisää kauppaa vanhoille asiakkaille

BtoC - Lisää asiakkaita

BtoB - Lisää maahantuojia ja jälleenmyyjiä

 

SaleXport

Uusi Asiakas

Autamme löytämään uusia asiakkaita niin kotimaasta kuin vientimarkkinoilta.

Autamme hakemaan uusia potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita.

SaleXport

Strategia ja toiminnan kehittäminen

Suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys ovat avainsanat ja tekemisen lähtökohta tuloksen ja toiminnan parantamiseksi.

Autamme Strategian valmistelussa ja uuden suunnan löytämisessä.